Szczoteczka soniczna vs manualna – porównanie skuteczności mycia zębów

Stomatologia

Powszechna opinia mówi, że szczoteczki soniczne(elektryczne) są skuteczniejsze w myciu zębów niż szczoteczki manualne. Badania naukowe odpowiadają nie tylko na to pytanie ale także wskazują jaki wpływ ma użycie konkretnego typu szczoteczki na zdrowie dziąseł.

W literaturze badania nad skutecznością usuwania płytki nazębnej i wpływem na zdrowie dziąseł porównujące szczoteczki manualne i elektryczne można znaleźć wiele interesujących publikacji na ten temat. W 2014 roku w czasopiśmie naukowym “International Journal of Dental Hygiene” opublikowanym  przez wydawnictwo John Wiley & Sons Ltd. w artykule DOI 10.1111/idh.12081 naukowcy i dentyści (KJ Nightingale, SK Chinta, P Agarwal, MNemelivsky, AC Frisina i Z Cao, NYUBluestone Center for Clinical Research, College of Dentistry, Nowy Jork, NY, USAARG Norman i GS Fisch, Epidemiology andHealth Promotion, NYU College of Dentistry, Nowy Jork, NY, USAAP Corby, NYU Bluestone Center for Clinical Research, College of Dentistry, Department of Periodontology and Implant Dentistry, Nowy Jork, NY, USA) jednoznacznie wskazali na wyższą skuteczność szczoteczki soniecznej nad manualną. Badanie wskazuje także o ile skuteczniejsza jest szczoteczka soniczna. Może to pomóc konsumentom i pacjentom w podjęciu decyzji jaką szczoteczką lepiej myć zęby.

Nowoczesne technologie, takie jak szczoteczka soniczna Panasonic EW-DL90 użytą w badaniu jak i nowsze z wibracjami sonicznymi, mogą oferować lepsze rezultaty w usuwaniu płytki, szczególnie po długotrwałym użytkowaniu. Niniejsze badanie porównuje standardową szczoteczkę manualną z nowoczesną szczoteczką soniczną przez okres trzech tygodni.

Metodologia porównania szczoteczek

Populacja badawcza składała się z 104 uczestników rekrutowanych z New York University Bluestone Center for Clinical Research. Ostatecznie do badania zakwalifikowano 84 zdrowe osoby, które spełniały określone kryteria włączenia, takie jak wiek 18 lat lub więcej, posiadanie co najmniej 20 naturalnych zębów i dobra ogólna oraz jamy ustnej zdrowie. Osoby, które używały szczoteczki elektrycznej w ciągu ostatnich 3 miesięcy lub miały poważne problemy periodontologiczne, były wykluczone.

Wszyscy uczestnicy byli poinformowani o ryzyku i procedurach badawczych, a ich zgoda była dokumentowana zgodnie z procedurami IRB Uniwersytetu Nowojorskiego. Każdy uczestnik otrzymał szczoteczkę zgodnie z przydzieloną grupą (elektryczna Panasonic EW-DL90 lub manualna ADA) i instrukcje szczotkowania dwa razy dziennie przez 2 minuty, bez użycia innych środków higieny jamy ustnej jak nić dentystyczna czy płyn do płukania ust.

Podstawowym miernikiem efektywności była zmiana poziomu płytki nazębnej po 1 i 3 tygodniach od rozpoczęcia użytkowania produktów. Dodatkowo oceniano stan zdrowia dziąseł uczestników. Pomiarów dokonywali wykwalifikowani dentyści, którzy nie byli informowani o przypisaniu uczestników do grup.

Szczoteczka soniczna redukuje 15% więcej płytki nazębnej

Szczoteczka elektryczna EW-DL90 wykazała większą skuteczność w redukcji płytki nazębnej po jednym i trzech tygodniach użytkowania w porównaniu do szczoteczki manualnej. Różnice w stanach zapalnych dziąseł między grupami były minimalne, co sugeruje, że oba typy szczoteczek są porównywalne w utrzymaniu zdrowia dziąseł bez wspomagania nitką dentystyczną.

Okres Średnie pokrycie płytką – Szczoteczka manualna (%) Średnie pokrycie płytką – Szczoteczka soniczna Panasonic (%)
Początek badania, n = 42/grupa 36.68 34.99
Po 1 tygodniu leczenia, n = 42/grupa 30.99 22.85
Po 3 tygodniach leczenia, n = 40/grupa 29.02 22.39
Zmniejszenie średniego pokrycia płytką od początku do 3 tygodni (%) 21% 36%

Wnioski

Wyniki wskazują, że szczoteczki soniczne mogą być bardziej efektywne w usuwaniu płytki nazębnej, co jest zgodne z innymi badaniami. Należy wziąć pod uwagę, że od daty badania szczoteczki soniczne przeszły długą drogę ulepszeń technologicznych co może sugerować jeszcze wyższą skuteczność niż szczoteczki manualne.

Regularne używanie nici dentystycznej pozostaje kluczowe dla długoterminowego zdrowia dziąseł, niezależnie od typu używanej szczoteczki do mycia zębów.

Zalecamy także minimum raz w roku higienizację dentystyczną, polegają na ściąganiu kamienia nazębnego w naszym gabinecie dentystycznym aby przeciwdziałać próchnicy i śmierci zębów a także kosztowniejszemu leczeniu np. leczeniu kanałowemu czy wszczepianiu implantów zębowych.

Previous Post
Wybielanie zębów – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania