Gwarancja dentysty

OD PRZESZŁO 25 LAT DBAMY O PIĘKNE I ZDROWE UŚMIECHY NASZYCH PACJENTÓW. WYRÓŻNIAJĄ NAS EUROPEJSKIE STANDARDY LECZENIA, NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONE GABINETY ORAZ PEŁNIA EMPATII I ZAANGAŻOWANIA W NASZĄ CODZIENNĄ PRACĘ.


Jesteśmy odpowiedzialni za jakość naszych usług, dlatego zabiegi wykonywane w gabinetach dentystycznych Laserdent objęte są gwarancją, która przy zachowaniu wymienionych warunków wynosi od 2 lat do nawet 5 lat w przypadku wypełnień kompozytowych. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady czujemy się zobowiązani do bezpłatnego jej usunięcia.

 • warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolno-higienizacyjne co 6 miesięcy lub wedle indywidualnie ustalonego harmonogramu
 • gwarancją nie są objęte prace tymczasowe oraz prace, co do których pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji (bądź jej braku), a które wykonywane są na jego wyraźne życzenie.
 • uszkodzenia wynikające z wypadków komunikacyjnych oraz uszkodzenia mechaniczne nie są objęte gwarancją.
 • konieczność niezwłocznego wykonania zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych – warunek utrzymania gwarancji
 • po oddaniu pracy protetycznej konieczna kontrola nie później niż po 3 miesiącach w celu ponownej oceny stanu uzębienia oraz funkcjonowania pracy
 • w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu – gwarancja 6 miesięcy
 • w przypadku bruksizmu – gwarancja 6 miesięcy
 • gwarancja 6 miesięcy w zębach martwych
 • brak gwarancji w przypadku niewyleczenia ubytków w pozostałych zębach zaleconych do leczenia przez lekarza
 • wypełnienia u dzieci ze względu na postępujące zmiany anatomiczne – gwarancja 12 miesięcy
 • w przypadku nieuzupełnionych braków w uzębieniu gwarancja udzielana jest na okres 6 miesięcy
 • jeśli w ciągu 6 miesięcy pacjent uzupełni braki zębowe gwarancja może zostać przedłużona do 2 lat, z zastrzeżeniem odbywania wizyt kontrolnych co 6 miesięcy
 • w przypadku braku protezy w łuku przeciwstawnym lub braku pojedynczych zębów lekarz może udzielić gwarancji na protezy ruchome tylko na okres 3-6 miesięcy, po uzupełnieniu wszystkich braków zębowych lekarz może przedłużyć gwarancję do 2 lat
 • w przypadku bruksizmu gwarancja zależy od warunków zgryzowo-anatomicznych (decyzja lekarza)
 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • nieprzestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniami protetycznymi
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • nieszczęśliwych wypadków / urazów mechanicznych
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, osteoporoza, padaczka, stany po leczeniu chemio- i radioterapii)
 • korekt wykonanych poza gabinetem Laserdent
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami, zębów będących w trakcie leczenia