Metamorfozy uśmiechów

NOWOCZESNA PROTETYKA CYFROWA

lekarz prowadzący: lek. dent. Wiktor Leśniak

Licówki porcelanowe IPS e.max

Licówki IPS e.max pokryte ceramiką, wykonane w cyfrowej technologii CAD/CAM. Poprawa kosmetyki uśmiechu. W obrębie przednich jedynek wymiana koron na podbudowie metalowej na nowe, korona na zębie czwartym (ząb po leczeniu kanałowym).

Licówki i korony porcelanowe IPS e.max – wydłużenie startych zębów / podniesienie zwarcia

Licówki oraz korony IPS e.max pokryte ceramiką, wykonane w cyfrowej technologii CAD/CAM. Sześć dolnych zębów zaopatrzono w tzw. “crownlay” celem podniesienia zwarcia i uzyskania miejsca na wydłużenie startych, górnych zębów.

Proteza akrylowa całkowita

Proteza całkowita akrylowa wykonana z użyciem zębów kompozytowych. Pełna metamorfoza uśmiechu.

Korony cyrkonowe

Korony cyrkonowe pokryte ceramiką, wykonane w cyfrowej technologii CAD/CAM. Poprawa kosmetyki uśmiechu.

Korony cyrkonowe

Zespolone korony cyrkonowe pokryte ceramiką (cztery górne, przednie zęby), wykonane w cyfrowej technologii CAD/CAM. Dodatkowo poprawa kosmetyki uśmiechu w odcinku bocznym.

Mosty cyrkonowe

Dwa górne mosty cyrkonowe (prawy i lewy, zgodnie z linią łączenia jedynek) pokryte ceramiką, wykonane w cyfrowej technologii CAD/CAM, odtwarzające brak 3 zębów. W odcinku bocznym wymiana starej pracy protetycznej na nową. Zęby przednie z licznymi wypełnieniami kompozytowymi poddane zostały oszlifowaniu i włączeniu do mostu celem uzyskania harmonizacji i symetrii uśmiechu. Porcelanowe dziąsło w miejscu zaniku kości. Prace dodatkowe: leczenie kanałowe dwóch zębów, wkłady koronowo-korzeniowe.

Most cyrkonowy

Wymiana 25 letniej pracy na nową po urazowym odłamaniu brzegu siecznego jedynki (na zdjęciu ząb tymczasowo odbudowany kompozytem). Jedynka odwieszona do dwójki i trójki. Most cyrkonowy pokryty ceramiką, wykonany w cyfrowej technologii CAD/CAM.

Most cyrkonowy i korona

Most cyrkonowy pokryty ceramiką oraz korona prawej jedynki, wykonane w cyfrowej technologii CAD/CAM. Prace dodatkowe: leczenie kanałowe dwóch zębów, wkłady koronowo-korzeniowe.

Licówki porcelanowe

Licówki porcelanowe IPS e.max® wykonane w cyfrowej technologii CAD/CAM. Zamknięcie diastem pomiędzy zębami. Poprawa kosmetyki uśmiechu.

Most na podbudowie z metalu

Most na podbudowie z metalu pokryty ceramiką, wykonany w cyfrowej technologii CAD/CAM, odtwarzający brak 5 zębów. Porcelanowe dziąsło w miejscu zaniku kości. Prace dodatkowe: wkłady koronowo-korzeniowe.

Korony cyrkonowe

Korony cyrkonowe pokryte ceramiką, wykonane w cyfrowej technologii CAD/CAM. Prace dodatkowe: leczenie kanałowe, wkłady koronowo-korzeniowe, licówki kompozytowe na obu kłach.

Most cyrkonowy

Most cyrkonowy pokryty ceramiką, wykonany w cyfrowej technologii CAD/CAM. Wymiana starej pracy protetycznej na nową. Poprawa estetyki, optyczne wydłużenie korony czwórki. Leczenie dodatkowe: leczenie próchnicy zębów filarowych – utrzymujących pracę protetyczną.

Most cyrkonowy i korona

Most z dziąsłem porcelanowym i korona cyrkonowa wykonane w cyfrowej technologii CAD/CAM. Pacjenta po utracie wiele lat temu dwójki. Kamuflaż w odcinku przednim – na trójce osadzony filar mostu w kształcie dwójki.

Korony cyrkonowe i protezy szkieletowe

Dwie korony cyrkonowe wykonane w cyfrowej technologii CAD/CAM oraz górna i dolna proteza szkieletowa. Haczyki utrzymującego protezę – widoczne na zdjęciu przy wymuszonym, mocnym uśmiechu, niewidoczne podczas mówienia czy przy delikatnym uśmiechu. Prace dodatkowe: wkłady koronowo – korzeniowe, leczenie zachowawcze – leczenie próchnicy i wypełnienia kompozytowe, usunięcie korzeni i zębów nienadających się do leczenia.